Mikä naapurustotyö?

Naapurustotyötä tehdään sosiaalialan tuki- ja asumispalveluyksiköiden naapurustoissa. Tavoitteena on integroida yksikkö asuinalueelle.

Naapurustotyön toimintamenetelmät vaihtelevat korttelikierroksista, asukasilloista ja kouluvierailuista aina teatteriesityksiin. Naapurustotyö on menestyksekkäästi vähentänyt niin asukkaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja kuin myös asumisyksiköstä naapureille aiheutuvia häiriöitä.

Sininauhasäätiö tekee naapurustotyötä asumisyksiköidensä naapurustoissa. Naapurustotyön osana on kehitetty lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta tukeva toimintamalli kouluille.

Naapurustotyön menetelmiä kehitetään myös turvapaikanhakijoita majoittavien vastaanottokeskusten tarpeisiin sekä kuntaan muuttavien kiintiöpakolaisten tai oleskeluluvan saaneiden ihmisten uuteen kotikuntaan kotoutumisen tueksi.

Ajankohtaista


Asunnottomuustyön uhkakuvia: huonokuntoiset asukkaat putoavat vaille hoitoa ja joutuvat toistuvasti asunnottomiksi >

Uusi blogi: Naapurustotyöllä voidaan edistää turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön kohtaamisia >

Asuminen


Asunto ensin-periaate >

AUNE-toimenpideohjelma >

Meille asumaan? >

Asumisen hankkeet >

Sininauhasäätiö