Ympäristöministeriön AUNE – toimenpideohjelma

Suomessa toteutettiin kansallista PAAVO -ohjelmaa pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi vuosina 2008 - 2015. Ohjelman aikana useampi tuhat asunnotonta sai asunnon ja tukea elämänsä järjestämiseen.

Asunnottomuustyö jatkuu vuosina 2016 - 2019. AUNE-ohjelman päämääränä on liittää asunnottomuustyö entistä laajemmin osaksi syrjäytymisen torjunnan kokonaisuutta asunto ensin -periaatteen pohjalta. Tavoitteena on myös vauhdittaa palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevyyttä sekä torjua asunnottomuuden uusiutumista.

Ajankohtaista


Asunnottomuustyön uhkakuvia: huonokuntoiset asukkaat putoavat vaille hoitoa ja joutuvat toistuvasti asunnottomiksi >

Uusi blogi: Naapurustotyöllä voidaan edistää turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön kohtaamisia >

Asuminen


Asunto ensin-periaate >

AUNE-toimenpideohjelma >

Meille asumaan? >

Asumisen hankkeet >

Sininauhasäätiö