Asumisen laatu

Mitä on laadukas tuettu asuminen? Entä miten sitä voidaan kehittää asukaslähtöisesti erilaisiin tarpeisiin? Alla olevissa tutkimuksissa ja selvityksissä asumisen laatua koskevista käsityksistään kertovat sekä tuetun asumisen työntekijät että asukkaat.

Tutkimukset

Tutustu asukkaiden kokemuksiin tuetun asumisen laadusta asunto ensin -periaatteen mukaisessa ja päihteettömässä asumisessa.

Päivi Kivelä & Anna Leppo (2016) Asukkaan ääni.

Millaisia näkemyksiä asumispalveluiden työntekijöillä on asukaslähtöisen laadun osatekijöistä?

Päivi Kivelä & Jenni Hakanpää (2015) Mistä on asumisen laatu tehty?

Mitä asumisen työntekijät kertovat asukkaiden elämäntilanteesta? Tutkittua tietoa tuen tarpeista, asumisen häiriöistä, päihteiden käytöstä, terveydentilasta, palveluiden piiriin hakeutumisesta sekä palveluiden saavutettavuudesta.

Riikka Perälä & Sari Jurvansuu (2015) Asukkaiden elämäntilanne asunto ensin -asumisyksiköissä

Tutkimus, joka on luonut pohjaa asukaslähtöisen laadunhallinnan kehittämiselle Sininauhassa.

Juhani Johansson (2015) Asukkaiden ja työntekijöiden arvioita päihteellisen asumisyksikön asumispalveluista.

Millaisia merkityksiä asumispalvelujen tuottajat ja palvelujen kilpailutuksesta vastaavat henkilöt antavat kolmannen sektorin yleishyödylliselle toiminnalle kilpailutekijänä?

Juhani Johansson (2012) Kansalaisyhteiskunta-lehdessä 1/2012

Asumisen kehittäminen

Asumisen laatutähdet on tiivistelmä tutkija Juhani Johanssonin yhdessä koulutettujen, asunnottomuutta kokeneiden kokemusasiantuntijoiden kanssa selvittämistä asukaslähtöisen laadun osatekijöistä.

Tuetun asumisen laatutähdet

Ajankohtaista


Asunnottomuustyön uhkakuvia: huonokuntoiset asukkaat putoavat vaille hoitoa ja joutuvat toistuvasti asunnottomiksi >

Uusi blogi: Naapurustotyöllä voidaan edistää turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön kohtaamisia >

Asuminen


Asunto ensin-periaate >

AUNE-toimenpideohjelma >

Meille asumaan? >

Asumisen hankkeet >

Sininauhasäätiö