Asumisen kehittäminen

AIMO

Sininauhasäätiön AIMO auttaa asunnottomia ja asunnottomuusuhan alla olevia ihmisiä. AIMOn työntekijät kohtaavat jalkautuvan palveluohjauksen keinoin kaikkein hankalimmassa tilanteessa olevat asunnottomat.

Lue lisää

Pop Up –projekti

Sininauhasäätiön Pop Up -projekti (2015-2017) löytää uudenlaisia matalan kynnyksen keinoja vaikeimmassa asemassa oleville, jotta heidät tavoitetaan, heidän valmiuksiaan vahvistetaan asumisen onnistumiseksi ja heidän asumisensa turvataan. Pop Up -projekti kiertää tapahtumia ja uudenlaisia ympäristöjä kevyesti pystytettävällä asumisneuvontakioskillaan ja pitää asumistaitokursseja päihde- ja mielenterveysasiakkaille.

Lue lisää

Kotiovi omalla nimellä

Sininauhaliiton Kotiovi omalla nimellä -hankkeen (2013–2016) tavoitteena oli ehkäistä nuorten asunnottomuutta ja syrjäytymistä ja on löytää nuorille pysyviä koteja väliaikaisten asuntojen sijaan. Hanke auttoi 16-25-vuotiaita nuoria hankkimaan asunnon ja tuki heitä asumaan itsenäisesti sekä ohjasi heitä töihin, opiskelemaan tai kuntouttavaan töhön Varkaudessa, Pieksämäellä ja Leppävirralla.

Lue lisää

SARANA-verkosto

Asumisen verkosto SARANA vaihtaa kokemuksia, jakaa tietoa ja kehittää laadukasta asumista. Verkosto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa eri puolilla Suomea tutustuen Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen asumisen toimintaan. Kokoontumiset toimivat verkoston jäsenten foorumina, missä jaetaan kokemuksia työskentely- ja toimintatavoista. Tapaamisissa esitellään puolin ja toisin toimintamalleja ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan myös muihin paikallisiin toimijoihin.

SARANA-verkostoa ylläpitää ja koordinoi Sininauhasäätiö yhdessä Sininauhaliiton kanssa. Verkosto kokoontuu seuraavan kerran Sininauhaliiton jäsenjärjestöille tarkoitetuilla Syysrasteilla, jossa verkoston tapaamiseen toivotaan asiakkaan ääntä. Tapaamiseen lähetetään erillinen kutsu.

Ajankohtaista


Asunnottomuustyön uhkakuvia: huonokuntoiset asukkaat putoavat vaille hoitoa ja joutuvat toistuvasti asunnottomiksi >

Uusi blogi: Naapurustotyöllä voidaan edistää turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön kohtaamisia >

Asuminen


Asunto ensin-periaate >

AUNE-toimenpideohjelma >

Meille asumaan? >

Asumisen hankkeet >

Sininauhasäätiö