Skitsofreenikko

Työntekijöiden haastattelujen pohjalta muokannut Maija Merimaa

Tuetun asumisen työtekijöiden haastatteluissa toistui tarina pahasti mielenterveysongelmaisesta – usein skitsofreenisestä – asukkaasta, joka oli päätynyt asumisyksikköön pitkähkön asunnottomuusjakson jälkeen. Näissä tarinoissa asumisen alkuvaiheita värittivät asukkaan harhat ja arvaamaton käytös.

Keskeisen sijan kuvauksissa saivat työntekijöiden ponnistelut asukkaan saamiseksi mielenterveyspalveluiden piiriin. Haastatteluissa korostuu asumisyksikköjen ja terveydenhuollon välinen kuilu: mielenterveyspuolen koettiin suhtautuvan nihkeästi päihdeongelmaisiin, kun taas päihdepuoli katsoi olevansa kykenemätön hoitamaan mielenterveyspotilaita. Siten pahasti päihde- ja mielenterveysongelmainen asukas oli vaarassa jäädä molempien palveluiden ulkopuolelle.

Palvelujärjestelmän ongelmallisuudesta huolimatta haastatteluissa kuvattiin enimmäkseen onnistumisia: työntekijöiden sitkeän yrittämisen tuloksena asukas saatiin lopulta mielenterveyspalveluiden piiriin ja hänelle määrättiin toimiva lääkitys. Lääkityksen myötä asukas rupesi voimaan paremmin, rauhoittui ja kykeni tuettuun asumiseen.

Ilman asianmukaista hoitoa tilanne olisi luultavasti kärjistynyt sietämättömäksi eikä asukkaan asuminen olisi onnistunut edes asumisyksikössä.

Työntekijöiden haastatteluiden pohjalta koottu video.

Ajankohtaista


Asunnottomuustyön uhkakuvia: huonokuntoiset asukkaat putoavat vaille hoitoa ja joutuvat toistuvasti asunnottomiksi >

Uusi blogi: Naapurustotyöllä voidaan edistää turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön kohtaamisia >

Asuminen


Asunto ensin-periaate >

AUNE-toimenpideohjelma >

Meille asumaan? >

Asumisen hankkeet >

Sininauhasäätiö