Asunnottomuustyön uhkakuvia: huonokuntoiset asukkaat putoavat vaille hoitoa ja joutuvat toistuvasti asunnottomiksi

Kaikkein huonompikuntoisimmat asumisyksiköiden asukkaat jäävät usein pelkkien asumispalveluiden varaan. Tämä käy ilmi Riikka Perälän ja Sari Jurvansuun Sininauhasäätiössä toteuttamasta ja vastikään Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (YP 5/2016) julkaistusta tutkimuksesta. Heidän artikkelinsa ”Politiikasta käytännöksi. Asunto ensin -politiikan arkea asumisyksiköiden työntekijöiden kertomana” tuo esille asunto ensin -politiikkaa noudattavan asunnottomuustyön arkea sellaisena kuin käytännön asumistyötä tekevät työntekijät näkevät sen.

Tutkimusta varten haastatellut asumisyksiköiden työntekijät kertovat esimerkiksi, että vakavista mielenterveysongelmista kärsivät asukkaat eivät saa riittäviä palveluita ja hoitoa.

Palveluketjut asumisyksiköiden ja muiden palveluiden välillä toimivat huonosti, tutkijat kiteyttävät.

Perälä ja Jurvansuu luonnehtivat, että palvelujärjestelmästä näyttää tällä hetkellä kaiken kaikkiaan puuttuvan riittävän intensiivinen hoito ja hoiva.

Pahimmassa tapauksessa asunnottomuustyön piiriin tulee uusia asiakkaita, jotka eivät ole saaneet ongelmiinsa tarpeenmukaista apua riittävän ajoissa vaan päätyneet niiden seurauksena asunnottomiksi.

Tutkijoiden Yhteiskuntapolitiikan blogi-kirjoitus ”Pitkäaikaisasunnottomuuden vastaista työtä ruohonjuuritasolla – kehittämisintoa ja uhkakuvia”

Ajankohtaista


Asunnottomuustyön uhkakuvia: huonokuntoiset asukkaat putoavat vaille hoitoa ja joutuvat toistuvasti asunnottomiksi >

Uusi blogi: Naapurustotyöllä voidaan edistää turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön kohtaamisia >

Asuminen


Asunto ensin-periaate >

AUNE-toimenpideohjelma >

Meille asumaan? >

Asumisen hankkeet >

Sininauhasäätiö